Szentendrei Horgász Egyesület Tisztújító
Közgyűlését tartjuk 2022. március 24-én (csütörtökön)
18:00 órai kezdettel az Egyesületünk székhelyén (Szentendre, Bercsényi u. 3)
Napirend:
1./ Vezetőség beszámolója a 2021-es évről
2./ Gazdasági beszámoló a 2021-es évről
3./ Ellenőrző Bizottság beszámolója
4./ Fegyelmi Bizottság beszámolója
5./ Verseny felelős beszámolója a versenyekről
6./Tisztújítás, Jelölő bizottság elnöke
7./ Szavazás
8./ 2022. évi költségvetés tervezet
Amennyiben a közgyűlés 17:00 órakor nem határozatképes, tehát a jelenléti ív szerint a megjelentek száma nem éri el a tagság létszámának 50%+1 főt, a közgyűlést elhalasztom. A megismételt közgyűlést 2022. március 25. péntek 17:30 időpontra hívom össze a fenti eredeti napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Minden kedves Tagunkat sok szeretettel várjuk!
Egyesületünk vezetőségének 5 éves mandátuma 2022-ben lejárt, ezért
Tisztújító közgyűlést tartunk.
Az alábbi pozíciókra várjuk kedves
Tagjaink javaslatait:
– elnök,
– alelnök
– titkár
– gazdasági vezető
– felügyelő bizottság elnöke
– felügyelő bizottsági tagok (2 fő),
– fegyelmi bizottság elnöke
– fegyelmi bizottsági tagok (2 fő).
A fent pozíciókra a javaslatok megküldését 2022. március 18. (péntek) 00:00-ig várjuk, a következő email címre: he.szentendre@gmail.com.
A javaslatokat le lehet még adni a Boskó Horgászboltban (Szentendre, Vasvári Pál u. 8.)
valamint a Kolibri Horgászboltban (Bolla Ferenc, Tahitótfalu, Kemping u 1.) elhelyezett urnákba.
Tisztelettel:
Rigó Edit
Szentendrei HE elnök