Országosan érvényben lévő rendelkezések szerint: őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya,
valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma*

dunai-teruleti-engedely-2020-evi-horgaszrendje

magyar név tudományos név fajlagos tilalmi időszak* 2020-ban kifogható halak mérettartománya* naponta kifogható
darabszám*
csuka Esox lucius 02. 01 – 03. 31. 02. 03 – 03. 31. legalább 40 cm 3 db
balin Aspius aspius 03. 01 – 04. 30. 03. 02 – 04. 30. legalább 40 cm 3 db
sügér Perca fluviatilis 03. 01 – 04. 30. 03. 02 – 04. 30. legalább 15 cm
fogassüllő Sander lucioperca 03. 01 – 04. 30. 03. 02 – 04. 30. legalább 40 cm 3 db
kősüllő Sander volgensis 03. 01 – 06. 30. 03. 02 – 06. 28. legalább 30 cm 3 db
garda Pelecus cultratus 04. 15 – 05. 31. 04. 15 – 05. 29. legalább 20 cm
domolykó Squalius cephalus 04. 15 – 05. 31. 04. 15 – 05. 29. legalább 25 cm
jászkeszeg Leuciscus idus 04. 15 – 05. 31. 04. 15 – 05. 29. legalább 20 cm
szilvaorrú keszeg Vimba vimba 04. 15 – 05. 31. 04. 15 – 05. 29. legalább 20 cm
paduc Chondrostoma nasus 04. 15 – 05. 31. 04. 15 – 05. 29. legalább 20 cm
márna Barbus barbus 04. 15 – 05. 31. 04. 15 – 05. 29. legalább 40 cm 3 db
ponty Cyprinus carpio 05. 02. – 05. 31. 05. 04. – 05. 29. legalább 30 cm 3 db
compó Tinca tinca 05. 02 – 06. 15. 05. 04.- 06. 12. legalább 25 cm 3 db
harcsa** Silurus glanis 05. 02 – 06. 15. 05. 04.- 06. 12. legalább 60 cm,
fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm
3 db
sebes pisztráng Salmo trutta 10. 01 – 03. 31. 10. 01. – 03. 31. legalább 22 cm 3 db
menyhal Lota lota  – legalább 25 cm

*országosan érvényben lévő rendelkezések, a halgazdálkodásra jogosult ettől eltérő rendelkezéseket hozhat, mely az egyes vízterület horgászati rendjében tesz közzé. (133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 4. 10.§ 9. bekezdés)

Eltérő rendelkezés: Naponta 4 darab méret és darabszám korlátozással védett őshonos (egy halfajból legfeljebb 2db-ot), 7kg egyéb őshonos, és korlátlan mennyiségű idegenhonos invazív halat foghat.

A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak mellett, az amur esetében is darab és felső méretkorlátozás kerül meghatározásra, azzal a megkötéssel, hogy nincs legkisebb kifogható mérete, de naponta legfeljebb 1 db 75 cm-alatti példány tartható meg belőle.

**A területi engedélyen feltüntetett vízterületeken december 01 –február 28. között Tilos a harcsa horgászata és megtartása!
Felső méretkorlátozások: ponty, balin,esetében 65 cm;  süllő, csuka, amur esetében 75 cm

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglaltak szerint, ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek.