Felnőtt Éves Dunai területi engedély 2022. évi horgászrendje

Tisztelt Horgászok!

A Területi engedély birtokában az alábbi vízterületeken engedélyezett a horgászat:

  • Pilismaróti-öböl (11-032-1-1 a sporthorgászatra kijelölt területet kivéve)
  • Duna 1708 – 1657 fkm és a szentendrei Duna-ág 0-31 fkm között (13-031-1-1)
  • Duna 1657-1654, és 1643-1630 között (főváros felső, alsó 01-003-1-1)
  • Duna 1654 – 1643 között (főváros közép 01-005-1-1)
  • Újpesti téli kikötő (01-001-1-1)
  • Duna Háros körül (01-002-1-1)
  • Duna part él (Kvassay zsilip 01-004-1-1)

A Kopaszi gát Duna oldali külső partján engedélyezett a horgászat. Az engedély NEM ÉRVÉNYES: A Lágymányosi-öböl, a két Szabadkikötő (Petróleum, Kereskedelmi) medence, és a Hárosi- öböl vízterületekre és a Pilismaróti-öböl sporthorgász vízterületre.

A felnőtt horgász egy időben két bottal, felszerelésenként max. 2 db horoggal, és 1 m2 nagyságú csalihalfogó hálóval horgászhat. Naponta 4 darab méret és darabszám korlátozással védett őshonos (egy halfajból legfeljebb 2 db-ot), 5 kg egyéb őshonos, és korlátlan mennyiségű idegenhonos invazív halat foghat. Évente a darab és méretkorlátozással védett őshonos halakból maximum 50 db fogható és tartható meg. A kifogott és megtartott méretkorlátozással védett halat azonnal, az egyéb halak tömegét a horgászat befejezését követően a vízpart elhagyása előtt, több napos horgászat esetén minden nap végén a fogási napló megfelelő rovatába rögzíteni kell.

Általános szabályozási előírások
A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a Helyi Horgászrend szabályait. Az engedélyben szereplő előírások be nem tartása, vagy megszegése esetén a halászati őrök az Állami horgászjegyet és a területi engedélyt a helyszínen bevonhatják. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a Helyi Horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni. A területi engedélyen szereplő vízterületeken a hatósági személyeken túl kizárólagosan a hasznosító által
megbízott halőrök és a társadalmi halőrök jogosultak ellenőrizni a 2013. évi CII. Hhvtv. és a Helyi Horgászrend betartását.

A horgászok a halőrök intézkedésének kötelesek alávetni magukat. A horgász a területi jegy váltásával egy időben elfogadja, hogy a hasznosító által megbízott halőrök az intézkedés és ellenőrzés alkalmával, amennyiben azt szükségesnek ítélik jogosultak digitális hang, álló és mozgókép felvételeket készíteni. A Hhvtv. és a Helyi Horgászrend megsértése esetén a hatósági személyek figyelmeztethetik a horgászt, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek ellene. A szabálysértéshez, vagy bűncselekményhez használt eszközöket a halőr elkobozhatja, az igazolást megtagadó, vagy ellenállást tanúsító személy ellen kényszerítő eszközt alkalmazhat.

Horgászrendi szabályok
A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak, valamint az amur esetében az alábbi előírások érvényesek. A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak mellett, az amur esetében is darab és felső méretkorlátozás kerül meghatározásra, azzal a megkötéssel, hogy nincs legkisebb kifogható mérete, de naponta legfeljebb 1 db 75 cm-alatti példány tartható meg belőle. Egyes halfajokra szintén felső méretkorlátozások kerültek bevezetésre. A meghatározott felső méreteknél nagyobb halakat a Pilismaróti-öböl és a Duna halállományának védelme és megóvása érdekében a fogást követően kíméletesen vissza kell engedni.

Felső méretkorlátozások:
Ponty, balin esetében 65 cm
Süllő, csuka, amur esetében 75 cm
A területi engedélyen szereplő vízterületeken a süllő megtartható legkisebb mérete a 30 cm helyett 40 cm, a kősüllő mérete 25 cm helyett 30 cm. A sügér megtartható legkisebb mérete 15 cm. A területi engedélyen feltüntetett vízterületeken december 01 – február 28. között Tilos a harcsa horgászata és megtartása!


A 2013. évi CII. Hhvtv. Vhr. 4.§ /a pontja értelmében kijelölésre került kíméleti területek a következők.

Vermelő kíméleti területek:
Duna, Pilismarót (1708-1707,3 fkm jobb part ) 700 m
Duna, Flotilla-öböl (1658 fkm bal part)
Duna, Hárosi rész (1636-1633 fkm jobb part) 3000 m
A fentebb felsorolt területek adott év XI. hó 15-től a következő év II. hó 28-ig a telelő halállomány védelmében általános Horgászati Tilalom hatálya alatt állnak.

Ívó kíméleti területek:
Pilismaróti öböl sporthorgászatra kijelölt része
Duna, Verőce (1689-1686 fkm jobb part) 3000 m
Duna,Vác Szúnyog-szigeti holtág (1678-1676 fkm bal part) 2000 m
Duna, Göd (1669,5-1669 fkm jobb part ) 500 m
Szentendrei –Duna ág (24,5-23 fkm jobb part) 1500m
Szentendrei –Duna ág (10,5-10 fkm bal part) 500 m
A fentebb felsorolt területek adott év III. hó 01-től VI. hó 15-ig a szaporodó halállomány védelmében általános Horgászati Tilalom hatálya alatt állnak.
Részletes, GPS koordinátákkal és térképpel illusztrált tájékoztató a honlapon található!

Egyéb szabályok
A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság
fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.

A szemetelés TILOS! A halgazdálkodási hasznosító rendelkezése, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani. Szemetes helyen a horgászat nem kezdhető meg. A szemetelőt, vagy szemetes helyen horgászót a halőrök felszólítják a szemét összeszedésére. Amennyiben a horgász a szemetet nem hajlandó összeszedni, a területi engedélyét bevonják! Aki kimondottan és célzottan nagyméretű pontyra és amurra horgászik, annak kötelező a pontymatrac használata. A kifogott, és a halgazdálkodási törvény szerint megtartható halak, a megfogástól számított (a fogási naplóban rögzített időponttól) 48 órán túl élve nem tárolhatók. A méretkorlátozással nem védett őshonos, idegenhonos és invazív halfajok mennyiségét is minden nap végén rögzíteni kell a fogási naplóba. A halak több napon keresztüli élve tartása, gyűjtése TILOS. Az időkorlát lejártát követően a halakat kíméletesen le kell ölni, és ezt követően már csak élettelen állapotban lehet tovább tartani, tárolni. Amennyiben erre nincs módja a horgásznak, akkor a halat a vízpartról haladéktalanul el kell szállítani. A vízparton, az engedélyes által kifogott halak kereskedelmi értékesítése, más személynek történő ajándékozása TILOS! Ha a horgász egy halfaj méreten aluli példányaiból egymást követően sorozatosan (3 db-nál) többet fog, köteles a horgászmódszerén, és a használt csalin változtatni. Amennyiben ez sem vezet eredményre, akkor arra a halfajra abba kell hagynia a horgászatot, vagy helyet kell változtatnia. Az egyedi azonosítóval ellátott jelölt halat megtartani Tilos. A jelölt halat a mérlegelés, az adatok rögzítése és a fotózást követően haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe.
A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az
etetőanyag, horog, szerelék behúzása, behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva,stb.) bevitele és
az etetőhajó használata. Kivétel a Pilismaróti-öböl sporthorgászatra kijelölt része, ahol minden év január 01 – következő év január 31. között sporthorgász jeggyel rendelkezőknek engedélyezett. A sporthorgász jeggyel kizárólag a kijelölt területen, és hal elviteli tilalom mellett lehet horgászni. A Pilismaróti-öböl sporthorgászatra
kijelölt területén minden év március 01-június 15. között a szaporodás biztosítása, és az ívó halak védelme érdekében TILOS a horgászat! A Pilismaróti-öböl vízterületén bójákkal, a parton táblákkal kijelölt vízisípálya hossztengelye, és arra merőlegesen jobb és bal irányban 30-30 méter szélességben, 05.01 – 10.30 között tilos a horgászat. A halászati őrök zsinórhosszúság mérő alkalmazásával ellenőrzik a szerelék bejuttatásának szabályosságát. Felhívásukra a horgásznak a szerelékét ki kell tekerni. A mért zsinórhossz értéke lesz a viszonyítási érték. Amennyiben a horgász által elvégzett ellenőrző dobás után mért zsinórhossz a viszonyítási érték 80%-át nem éri el, a szabálytalan horgászat ténye megalapozottá válik. A területi engedélyen szereplő vízterületeken a horgászathoz egész évben engedélyezett a szonár használata. Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani! A horgász a bevetett horgászkészséget 25 méteres körzetnél nagyobb távolságra nem hagyhatja el, azokat más felügyeletére (területi jeggyel rendelkezőre sem) nem bízhatja. Amennyiben ennél nagyobb távolságra vagy hosszabb időre elhagyja a horgászhelyet, a horgászkészségeket köteles kivenni a vízből. A halak (harcsa kivételével) pányvázása, pányván tartása TILOS! A szájbilincs használata kizárólag a ragadozó halak esetében megengedett. A Dunán, és azok öbleiben (Újpesti, Pilismaróti) veszteglő nagyhajókról, uszályokról, hajóroncsokról gyalogosan, valamint azok 20 méteres körzetén belül vízijárműből TILOS a horgászat. Partról védőtávolság nélkül engedélyezett a horgászat. A Sződligeti-öbölben ragadozó halakra horgászni, és azokat megtartani január 01-február 28., valamint november 01 – december 31. között TILOS. A kikötő mólóiról, a mólókhoz kötött, valamint az öböl vízterületén
tartózkodó vízijárművekből egész évben Tilos a horgászat. Az Újpesti-öböl (Téli-kikötő) Váci út oldali betonozott magas partjáról a halállomány védelme érdekében TILOS a horgászat!

A Hárosi-öböl bejáratában táblák jelzik az öböl kezdetét. A táblák közötti képzeletbeli egyenestől a Duna irányában engedélyezett a horgászat. Az öbölbe a FŐHESZ által kiadott Dunai területi jegyek nem érvényesek, azzal ott horgászni nem lehet. A területi engedélyben szereplő vízterületeken, és azok partján bekövetkezett balesetek, anyagi károk tekintetében a halgazdálkodási hasznosítót felelősség nem terheli. Az elveszett, megrongálódott, elázott területi engedélyek egyedi elbírálást követően díjmentesen pótolhatók!

Szervezett horgászversenyek esetén a hasznosító egyes területeket lezárhat. A versenyről és a területlezárásról szóló információkban feltüntetett időintervallumon belül a kijelölt területen kizárólag a versenyzők horgászhatnak.

Horgászat és sátorozás szabályai a Pilismaróti-öbölben!

A Pilismaróti-öbölben érvényes területi engedéllyel a kijelölt „H” és „SH” sátorhelyeken is engedélyezett a horgászat azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a sátorhely foglalója megérkezik, és a foglalását igazolja, akkor a békés egymás mellett élés szabályait betartva az ott horgászó köteles átadni a helyet a sátorhelyfoglalással rendelkező horgász részére.

A Pilismaróti-öbölben csak a táblákkal kijelölt „H” jelű területen 04.01 – 12.31., míg az „SH” jelzésű területen
06.16 – 12.31 közötti időszakban lehet sátrat (sörsátor, bojlis sátor, kifeszített nylon ponyva) felverni, vontatott vagy önjáró lakókocsit használni. A többi területen a sátorozás, lakókocsis helyfoglalás TILOS! A sátorozás díjmentes, de kizárólag a Sátorozás rendjében szereplő előírások betartása mellett engedélyezett. Az öböl területén az életvitelszerű (8 napot meghaladó) sátorozás, lakókocsis helyfoglalás, egy horgászhelyen történő folyamatos tartózkodás TILOS! A „C” jelű kemping sátorhelyeken egy időben sátorozni és horgászni tilos! A kemping sátorhelyek elsősorban a nem horgászati céllal érkezők sátorozásának biztosítását szolgálja. A horgász a „C” sátorhelyeken is jogosult horgászni, de ott sátrat nem állíthat fel.

Sátorozás rendje
Sátorozó helyet csak állami horgászjeggyel, és területi jeggyel rendelkező személy foglalhat. Sátorozási engedélyt egy regisztrált személy egy éven belül összesen (nem egyfolytában) 35 napra kaphat. Egy adott számú sátorhelyre egyszer lehet foglalni, a napok számától függetlenül. A sátorhelyen a sátorozás, vagy lakókocsival való tartózkodás ideje 2-8 nap lehet. A sátorozás előtt a sátorhelyet igénybe vevő köteles időpontot foglalni a FŐHESZ honlapján. Az időpontfoglaláshoz szükségesek az igénybevevő személyes adatai, adott évre érvényes Állami horgászjegyének és területi engedélyének száma, valamint a gépjármű forgalmi rendszáma. Az igénylőnek, az igényelt időszakban a helyszínen kell tartózkodnia, a helyet más személy részére nem adhatja át. Egy sátorozó helyen az igénybe vevőn kívül több személy is tartózkodhat, de maximum 3 fő horgászhat. Aki a foglalt helyét bármely okból nem tudja igénybe venni, az köteles a foglalását lemondani, vagy módosítani, hogy adott helyet mások igénybe vehessék. Aki akadályoztatása esetén a foglalását nem mondja le, vagy nem
módosítja, ezt követően az adott személytől az év hátralevő részére több sátorhelyfoglalást nem tudunk fogadni. Amennyiben a foglalási intervallum első napán nem foglalja el a horgász az általa lefoglalt sátorhelyet, foglalása automatikusan törlésre kerül, és a sátorhely újra foglalhatóvá válik!

A sátorozó hely tisztántartásáért az igénylő felel. Amennyiben távozásakor nem viszi magával a keletkezett hulladékot, a későbbiekben megtagadható tőle az újabb engedély kiadása. Hivatásos halőreink fokozottan ellenőrzik a sátorozó helyen való tartózkodás jogcímét, valamint a terület tisztaságát.

Halőri bejelentő számunk: 06 30/240-7264

DUNA kíméleti területek tájékoztató térképe