Felnőtt Éves Dunai területi engedély 2020. évi horgászrendje

Tisztelt Horgászok!

Területi engedélybirtokában az alábbi vízterületeken engedélyezett a horgászat:

 • Pilismaróti-öböl (11-032-1-1 a sporthorgászatra kijelölt területet kivéve)
 • Duna 1708 –1657 fkm és a szentendrei Duna-ág 0-31 fkm között (13-031-1-1)
 • Duna 1657-1654, és 1643-1630 között ( főváros felső, alsó 01-003-1-1)
 • Duna1654 –1643 között (főváros közép 01-005-1-1)Újpesti téli kikötő (01-001-1-1)
 • Duna Háros körül (01-002-1-1)
 • Duna part él (Kvassay zsilip 01-004-1-1)
 • A Kopaszi gát Duna oldali külső partján engedélyezett a horgászat.

Az engedély NEM ÉRVÉNYES:

A Lágymányosi-öböl, a két Szabad-kikötő (Petróleum, Kereskedelmi) medence, és a Hárosi-öböl vízterületekre és a Pilismaróti-öböl sporthorgász vízterületre.   

 

 A felnőtt horgász egy időben két bottal, felszerelésenként max. 2 db horoggal, és 1 m2 nagyságú csalihalfogó hálóval horgászhat.

Naponta 4 darab méret és darabszám korlátozással védett őshonos (egy halfajból legfeljebb 2db-ot), 7kg egyéb őshonos, és korlátlan mennyiségű idegenhonos invazív halat foghat. Évente a darab és méretkorlátozással védett őshonos halakból maximum 70 db fogható és tartható meg. A kifogott és megtartott méretkorlátozással védett halat azonnal, az egyéb halak tömegét a horgászat befejezését követően a vízpart elhagyása előtt, több napos horgászat esetén minden nap végén a fogási napló megfelelő rovatába rögzíteni kell.A Duna érintett területén a hatósági személyeken túl kizárólagosan a hasznosító által megbízott halőrök és a társadalmi halőrök jogosultak ellenőrizni a 2013. évi CII. Hhv tv. és a Helyi Horgászrend betartását.A horgászok a halőrök intézkedésének kötelesek alávetni magukat. A horgász a területi jegy váltásával egy időben elfogadja, hogy a hasznosító által megbízott halőrök az intézkedés és ellenőrzés alkalmával, amennyiben azt szükségesnek ítélik jogosultak digitális hang, álló és mozgókép felvételeket készíteni. A Hhv tv. és a Horgászrend megsértése esetén a hatósági személyek figyelmeztethetik a horgászt, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek ellene. A szabálysértéshez, vagy bűncselekményhez használt eszközöket a halőr elkobozhatja, az igazolást megtagadó, vagy ellenállást tanúsító személy ellen kényszerítő eszközt alkalmazhat.

Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani!

A 2013. évi CII. Hhvtv. Vhr. 4.§ /a pontja értelmében kijelölésre került kíméleti területek a következők.

Vermelőkíméleti területek:

 • Duna, Pilismarót (1708-1707,3 fkm jobb part ) 700 m
 • Duna, Flotilla-öböl (1658 fkm bal part)
 • Duna, Hárosi rész (1636-1633 fkm jobb part) 3000 m

A fentebb felsorolt területek adott év XI. hó 15-től a következő év II. hó 28-ig a telelő halállomány védelmében általános Horgászati Tilalom hatálya alatt állnak.

Ívókíméleti területek:

 • Pilismaróti öböl sporthorgászatra kijelölt része
 • Duna, Verőce (1689-1686 fkm jobb part) 3000 m
 • Duna,Vác Szúnyog-szigeti holtág (1678-1676fkm bal part) 2000m
 • Duna, Göd (1669,5-1669 fkm jobb part ) 500 m
 • Szentendrei –Duna ág (24,5-23 fkm jobb part) 1500m
 • Szentendrei –Duna ág (10,5-10 fkm bal part) 500 m

A fentebb felsorolt területek adott év III. hó 01-től VI. hó 15-ig a szaporodó halállomány védelmében általános Horgászati Tilalom hatálya alatt állnak.

DUNA kíméleti területek tájékoztató térképe

 A Duna 1708-1630 fkm, a Szentendrei Duna-ág 31-0fkm közötti szakaszának és mentett oldali öbleinek(Pilismaróti, Visegrádi, Sződligeti, Flotilla, Újpesti, Foka) 2020. évi kiegészítő horgászrendje

A Területi engedélybirtokában a horgász kötelezettséget vállal, hogy az engedélyen és a kiegészítő tájékoztató füzetben lévő Horgászrend előírásait elolvassa, és azt magára nézve kötelezően betartja. Az engedélyben szereplő előírások be nem tartása, vagy megszegése esetén a halőrök a Területi engedélyt a helyszínen bevonhatják.Általános horgászrendi szabályok A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak, valamint az amur esetében az alábbi előírások érvényesek. A méret és darabszám korlátozással védett őshonos halak mellett, az amur esetében is darab és felső méretkorlátozás kerül meghatározásra, azzal a megkötéssel, hogy nincs legkisebb kifogható mérete, de naponta legfeljebb 1 db 75 cm-alatti példány tartható meg belőle. Egyes halfajokra szintén felső méretkorlátozások kerültek bevezetésre. A meghatározott felső méreteknél nagyobb halakat a Pilismaróti-öböl és a Duna halállományának védelme és megóvása érdekében a fogást követően kíméletesen vissza kell engedni.

Felső méretkorlátozások:

 • Ponty, balin,esetében 65 cm
 • Süllő, csuka, amur esetében 75 cm

A területi engedélyen szereplő vízterületeken a süllő megtartható legkisebb mérete a 30 cm helyett 40 cm, a kősüllő mérete 25 cm helyett 30 cm. A sügér megtartható legkisebb mérete15 cm. A területi engedélyen feltüntetett vízterületeken december 01 –február 28. között Tilos a harcsa horgászata és megtartása! Aki kimondottan és célzottan nagy méretű pontyra és amurra horgászik, annak kötelező a pontymatrac használata. A kifogott, és a halgazdálkodási törvény szerint megtartható halak, a megfogástól számított (a fogási naplóban rögzített időponttól) 48 órán túlélve nem tárolhatók. A méretkorlátozással nem védett őshonos, idegenhonos és invazív halfajok mennyiségét is minden nap végén rögzíteni kell a fogási naplóba. A halak több napon keresztüli élve-tartása, gyűjtése TILOS. Az időkorlát lejártát követően a halakat kíméletesen le kell ölni, és ezt követően már csak élettelen állapotban lehet tovább tartani, tárolni. Amennyiben erre nincs módja a horgásznak, akkor a halat a vízpartról haladéktalanul el kell szállítani. A vízparton, az engedélyes által kifogott halak kereskedelmi értékesítése, más személynek történő ajándékozása TILOS!Ha a horgász egy halfaj méreten aluli példányaiból egymást követően sorozatosan (3 db-nál) többet fog, köteles a horgászmódszerén, és a használt csalin változtatni. Amennyiben ez sem vezet eredményre, akkor arra a halfajra abba kell hagynia a horgászatot, vagy helyet kell változtatnia.

Az egyedi azonosítóval ellátott jelölt halat megtartani Tilos. A jelölt halat a mérlegelés, az adatok rögzítése és a fotózást követően haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az etetőanyag, horog, szerelékbehúzása, behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva,stb.) bevitele és az etetőhajó használata.Kivétel a Pilismaróti-öböl sporthorgászatra kijelölt része, ahol minden év január 01–következő év január 31. között sporthorgász jeggyel rendelkezőknek engedélyezett.

A sporthorgász jeggyel kizárólag a kijelölt területen, és hal elviteli tilalom mellett lehet horgászni. A Pilismaróti-öböl sporthorgászatra kijelölt területén minden évmárcius01-június 15. között a szaporodás biztosítása, és az ívó halak védelme érdekében TILOS a horgászat! A Pilismaróti-öböl vízterületén bójákkal, a parton táblákkal kijelölt vízisípálya hossztengelye, és arra merőlegesen jobb és bal irányban 30-30 méter szélességben, 05.01 –10.30 között tilos a horgászat. A halászati őrök zsinórhosszúság mérő alkalmazásával ellenőrzik a szerelék bejuttatásának szabályosságát. Felhívásukra a horgásznak a szerelékét ki kell tekerni. A mért zsinórhossz értéke lesz a viszonyítási érték. Amennyiben a horgász által elvégzett ellenőrző dobás után mért zsinórhossz a viszonyítási érték 80%-át nem éri el, a szabálytalan horgászat ténye megalapozottá válik. A területi engedélyen szereplő vízterületeken a horgászathoz egész évben engedélyezett a szonár használata.

A horgász a bevetett horgászkészséget 25 méteres körzetnél nagyobb távolságra nem hagyhatja el, azokat más felügyeletére (területi jeggyel rendelkezőre sem) nem bízhatja. Amennyiben ennél nagyobb távolságra vagy hosszabb időre elhagyja a horgászhelyet, a horgászkészségeket köteles kivenni a vízből.

A halak (harcsa kivételével) pányvázása, pányván tartása TILOS! A szájbilincs használata kizárólag a ragadozó halak esetében megengedett. A Dunán, és azok öbleiben (Újpesti, Pilismaróti) veszteglő nagy hajókról, uszályokról, hajóroncsokról gyalogosan, valamint azok 20 méteres körzetén belül vízi járműből, úszólétesítményből TILOS a horgászat. Partról védőtávolság nélkül engedélyezett a horgászat. A Sződligeti-öbölben ragadozó halakra horgászni, és azokat megtartani január 01-február 28., valamint november 01 –december 31. között TILOS. A kikötő mólóiról, a mólókhoz kötött, valamint az öböl vízterületén tartózkodó vízi járművekből egész évben Tilos a horgászat. Az Újpesti-öböl (Téli-kikötő) Váci út oldali betonozott magas partjáról a halállomány védelme érdekében TILOS a horgászat!

A Hárosi-öböl bejáratában táblák jelzik az öböl kezdetét. A táblák közötti képzeletbeli egyenestől a Duna irányában engedélyezett a horgászat. Az öbölbe a FŐHESZ által kiadott Dunai területi jegyek nem érvényesek, azzal ott horgászni nem lehet. A területi engedélyben szereplő vízterületeken, és azok partján bekövetkezett balesetek, anyagi károk tekintetében a halgazdálkodási hasznosítót felelősség nem terheli.

Az elveszett, megrongálódott, elázott területi engedélyek egyedi elbírálást követően díjmentesen pótolhatók!Szervezett horgászversenyek esetén a hasznosító egyes területeket lezár.A versenyről és a területlezárásról szóló információkban feltüntetett időintervallumon belül a kijelölt területen kizárólag a versenyzők horgászhatnak.

Horgászat és sátorozás szabályai Pilismaróti-öbölben!

A Pilismaróti-öbölben érvényes területi engedéllyel a kijelölt „H” és „SH” sátorhelyeken is engedélyezett a horgászat azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a sátorhely foglalója megérkezik, és a foglalását igazolja, akkor a békés egymás mellett élés szabályait betartva az ott horgászó köteles átadnia helyet a sátorhelyfoglalással rendelkező horgász részére. A Pilismaróti-öbölben csak a táblákkal kijelölt „H” jelű területen 04.01 –12.31., míg az „SH” jelzésű területen 06.15–12.31 közötti időszakban lehet sátrat (sörsátor, bojlis sátor, kifeszített nylon ponyva) felverni, vontatott vagy önjáró lakókocsit használni. A többi területen a sátorozás, lakókocsis helyfoglalás TILOS! A sátorozás díjmentes, de kizárólag a Sátorozás rendjében szereplő előírások betartása mellett engedélyezett. Az öböl területén az életvitelszerű (8 napot meghaladó) sátorozás, lakókocsis helyfoglalás, egy horgászhelyen történő folyamatos tartózkodás TILOS!A „C” jelű kemping sátorhelyeken egy időben sátorozni és horgászni tilos! A kemping sátorhelyek elsősorban a nem horgászati céllal érkezők sátorozásának biztosítását szolgálja. A horgász a „C” sátorhelyeken is jogosult horgászni, de ott sátrat nem állíthat fel.

Sátorozás rendje

Sátorozó helyet csak állami horgászjeggyel, és területi jeggyel rendelkező személy foglalhat. Sátorozási engedélyt egy regisztrált személy egy éven belül összesen (nem egyfolytában) 35napra kaphat.Egy adott számú sátorhelyre egyszer lehet foglalni, a napok számától függetlenül. A sátorhelyen a sátorozás, vagy lakókocsival való tartózkodás ideje 1-8 nap lehet. A sátorozás előtt a sátorhelyet igénybe vevő köteles időpontot foglalnia FŐHESZ honlapján. Az időpontfoglaláshoz szükségesek az igénybe vevő személyes adatai, adott évre érvényes Állami horgászjegyének és területi engedélyének száma, valamint a gépjármű forgalmi rendszáma. Az igénylőnek, az igényelt időszakban a helyszínen kell tartózkodnia, a helyet más személy részére nem adhatja át. Egy sátorozó helyen az igénybe vevőn kívül több személy is tartózkodhat, de maximum 3fő horgászhat.

Aki a foglalt helyét bármely okból nem tudja igénybe venni, az köteles a foglalását lemondani, vagy módosítani, hogy adott helyet mások igénybe vehessék. Aki akadályoztatása esetén a foglalását nem mondja le, vagy nem módosítja, ezt követően az adott személytől az év hátralevő részére több sátorhelyfoglalást nem tudunk fogadni. Amennyiben a foglalási intervallum első napján nem foglalja el a horgász az általa lefoglalt sátorhelyet, foglalása automatikusan törlésre kerül, és a sátorhely újra foglalhatóvá válik! A sátorozó hely tisztán tartásáért az igénylő felel. Amennyiben távozásakor nem viszi magával a keletkezett hulladékot, a későbbiekben megtagadható tőle az újabb engedély kiadása. Hivatásos halőreink fokozottan ellenőrzik a sátorozó helyen való tartózkodás jogcímét, valamint a terület tisztaságát.

A szemetelés TILOS! Szemetes helyen a horgászat nem kezdhető meg. A szemetelőt, vagy szemetes helyen horgászót a halőrök felszólítják a szemét összeszedésére. Amennyiben a horgász a szemetet nem hajlandó összeszedni, a területi engedélyét bevonják!

 Halőri bejelentő szám: 06 30/240-7264

Forrás: http://www.fohesz.hu