A 2013. évi CII törvény, népszerű nevén Halászati törvény komolyabban módosult 2018 végén, és változó rendelkezések 2019. január 1-én hatályba is lépnek, miután a vonatkozó végrehajtási rendelet módosításai is napvilágot láttak a december 28-i Magyar Közlönyben.

Talán a legnagyobb várakozás a szonár tilalmának lehetséges változását övezte.

A törvény korábbi VHR passzusa országos tiltást fogalmazott meg november 1 és március 15 között. A 2019 január 1-i hatályú módosítás a vízkezelők hatáskörébe sorolja a kérdést.

„A Vhr. 28. § (19) és (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(19) A vermelő halállományok védelme érdekében a halgazdálkodásra jogosult köteles vizsgálni a szonár halfogási tevékenységhez történő használatának megtiltását a halgazdálkodási jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a naptári évre vagy annak részidőszakára vonatkozóan.

A szonár halfogási tevékenységhez történő használatának megtiltását a helyi horgászrendben rögzíteni kell.”

A fontosabb vizek tekintetében elmondható, hogy a FŐHESZ Duna szakaszain megszűnik a téli szonár tilalom. A Tisza-tavon a 2019-es horgászrend nem tartalmazza a tiltást, csak a melléklete utal a (korábbi) törvényre és a VHR-re, mely még országos tiltást írt elő, így a szabályozás országos változásával – értelmezésünk szerint – a Tisza-tavi téli szonár tilalom is megszűnik. A Velencei-tavon az egész éves tiltás enyhül. Tilalom csak a téli időszakban lesz. Az RSD horgászrendjében viszont benne maradt a tilalom november és március 15 között. A balatoni 2019-es horgászrend 2018. december 30-án még nem elérhető online, a 2018-as verzióban nem volt benne külön a szonár tilalom. Viszont az áprilisi általános csónakos horgász tilalom nyilván kihat a szonár használatára is. Több vízterület vonatkozásában még nem frissült a horgászrend, ahogy ezek napvilágot látnak, frissítjük cikkünket is!

A fogási napló az állami jeggyel együtt papír alapú marad 2019-ben, és továbbra is tollal, egyértelműen jelölni kell a horgászattal érintett napokat, még a horgászat megkezdése előtt. Ezzel kapcsolatosan tisztázza a VHR, hogy csónakos horgászat esetén, mi számít a horgászat megkezdésének:

(20) A horgászat vagy a halászat megkezdésekor a tevékenység megkezdésének napját tollal, kitörölhetetlen módon kell megjelölni a papíralapú fogási naplóban szereplő 13 hónapra kiterjedő naptárban. Vízi járműből történő horgászat esetén a vízi jármű indulása minősül a horgászat megkezdésének.”

Magyarán, ha csónakból horgászunk, még a csónak indulása előtt x-elni kell!

A horgász utánpótlás bevonása, a horgászat megkedveltetése szempontjából fontos fogalom is megszületett, ez pedig a „bemutatási célú horgászat: a horgászszervezet által végzett oktatási tevékenység (így például: szakkör, tábor, egyéb rendezvény) keretében – a hal kifogása (elvitele) nélkül – a gyermek horgászok számára a horgászatot megismertető, népszerűsítő, a jogszerűen használható horgászati eszközök bemutatása és azok állandó felügyelet mellett történő gyakorlati használata.”

Ezzel nagyban leegyszerűsödik a gyermek horgászok táboroztatásának engedélyekkel kapcsolatos adminisztrációja, és a gyermek versenyeken való részvételnek sem lesz feltétele az érvényes horgászengedély. 8 nappal előtte ezt elektronikusan jelenteni kell, nem lehet ezt ad hoc módon a vízparton kitalálni, hogy akkor ez most bemutató horgászat gyerekeknek. És ez a horgász szervezetek privilégiuma marad, magán személyek önállóan ilyet nem végezhetnek. 

Az új VHR a hivatásos halőröket kétévente továbbképzésre, majd vizsgára kötelezi, viszont a társadalmi halőr számára ez nem kötelező. Ezzel is szeretné a szabályozás könnyíteni a társadalmi halőrök bevonását az ellenőrzésbe.

Az új törvény már készül az elektronikus fogási naplóra, mely nagy valószínűséggel 2020. január elsejétől lesz igényelhető, de nem kötelezően, hanem csak opcionálisan. Viszont aki elektronikus fogási naplót választ, annak papír alapú nem állítható majd ki. Tehát vagy ez, vagy az lesz.

Bár nem teljesen a VHR-hez köthető, de a tudható, hogy a horgász vizsga is hamarosan megváltozik, elérhető lesz az elektronikus vizsgázás lehetősége (hasonlóan a KRESZ vizsgához). Egy számítógépes program segítségével le lehet majd vizsgázni. Erről még további részletekkel fogunk jönni a későbbiekben.

Szintén hasznos információ, hogy a MOHOSZ összevont területi jegyek árai több helyen emelkedtek nagyjából 8-10%-ot, és fontos változás, hogy a Országos Horgászsport területi jeggyel 2019. január 31. után már egyáltalán nem tartható meg hal. Tehát valódi C&R jeggyé fog változni.

A Magyar Közlöny vonatkozó szakaszai megtalálhatók itt, a 37308-as oldaltól kezdődően.

Forrás: https://smartfishing.hu